TÌM HIỂU VỀ BỆNH UNG THƯ
NHÓM BỆNH KHÁC

Một số bài thuốc bí truyền chữa Ung thư Cổ tử cung

5/6/2014 11:51:50 PM - Lượt xem: 1653
Một số bài thuốc bí truyền chữa Ung thư Cổ tử cung

Một số bài thuốc bí truyền chữa Ung thư Cổ tử cung

1.    Sinh hoàng kì, Thiên hoa phấn, Thổ phục linh, Bạch hoa xà thiệt thảo, Ích mẫu thảo, Thủy hồng hoa tử, Trừu hồ lô, mỗi thứ 30g;
Đảng sâm, Sơn dược, Thục địa, Tảo hưu, Hạ khô thảo, Bạch thược, mỗi thứ 15g; Vân linh, Đỗ trọng, Cẩu khởi tử, Đan sâm, Sài hồ, mỗi thứ 15g;
Đương qui, Sinh mẫu lệ mỗi thứ 20g
Chủ trị: Chữa Ung thư cổ tử cung loại khí huyết hư suy thiếu hụt, can thận bất túc.
Cách dùng: Sắc lấy nước uống, ngày 1 thang.
2.    Đảng sâm, Khiếm thực, Uy linh tiên, mỗi thứ 15g;
Thương truật, Quán chúng (sao), Ngọ thời trà, Hán tiên đào thảo, mỗi thứ 9g;
Khiếm thảo (sao), Qua lâu sương, Tần cửu, mỗi thứ 12g;
Ý dĩ nhân 24g, Ô tặc cốt 18g, Mạch nha 20g, Thạch xương bồ 6g, Ích mẫu thảo 15g.
Chủ trị: Ung thư cổ tử cung loại can thận âm hư, tì mất vận hóa.
Cách dùng: Sắc lấy nước uống ngày 1 thang.
3.    Biển súc thảo, Cù mạch, Thạch kiến xuyên, Hải kim sa, Đào nhân nê, Kim tiền thảo, Nhẫn đông đằng, mỗi thứ 15g;
Thục dương tuyền, Bạch hoa xà thiệt thảo, mỗi thứ 30g, Thải tử sâm 60g, Hỏa ma nhân (nghiền nhỏ) 10g;
Lộc giác phấn, Hổ phách tiết, Tương nha tiết, mỗi thứ 2g.
Pha ra uống.
Chủ trị: Ung thư cổ tử cung di căn sang bàng quang, thấp uẩn hạ tiêu, nhiệt thương huyết lạc, chính khí hư.
Cách dùng: Sắc lấy uống, ngày 1 thang.
4.    Mộ đầu hồi 12g, Tiên mao 30g, Thạch kiến xuyên 30g, Thục dương tuyền 30g, Mã xỉ hiện 30g.
Chủ trị: Ung thư cổ tử cung.
Cách dùng: Sắc lấy nước uống, ngày một thang.
5.    Thuốc Nhị trùng côn tảo thang: Ngô công 3g, Toàn hạt 6g, Côn bố, Hải tảo, Đương qui, Tục đoạn, Bán chi liên, Bạch hoa xà thiệt thảo, mỗi thứ 24g;
Bạch thược, Hương phụ, Phục linh, mỗi thứ 15g;
Sài hồ 9g.
Gia giảm: Những người bệnh tì hư đới hạ nặng thì thêm các vị Sơn dược, Ti tiên, mỗi thứ 24g. Những người trung khí hạ hãm thì thêm, Hoàng kì, Thăng ma, Bạch truật, mỗi thứ 10g. Những người bệnh can thận âm hư thì thêm các vị Sinh địa, Huyền sâm, mỗi thứ 15g. Những người bệnh bí đại tiểu tiện nhiều thì thêm Hỏa ma nhân 24g.
Chủ trị: Chữa ung thư cổ tử cung.
Cách dùng: Sắc lấy nước uống, ngày 1 thang, lại uống thêm cả Vân nam bạch dược 2g.
6.    Thuốc Bột Đan chi tiêu dao tán gia vị: Đan bì 12g, Chỉ tử 12g, Sài hồ 9g, Bạch dược 12g, Đương qui 12g, Bạch truật 12g, Phục linh 15g, Nga truật 15g, Hạ khô thảo 30g, Bạch hoa xà thiệt thảo 30g.
Chủ trị: Ung thư cổ tử cung.
Cách dùng: Ngày 1 thang, sắc lấy nước uống.
7.    Miêu nhân sâm 30g, Can sâm 10g, Bạch chỉ 10g, Ngân hoa 10g, Tạo giác thích 10g, Bạch kim long 10g, Hoạt huyết long 10g, Bạch mao đằng 10g, Địa du 10g.
Chủ trị: Chữa Ung thư cổ tử cung.
Cách dùng: Sắc lấy nước uống, ngày 1 thang.

(Bấm vào đây để nhận mã)