TÌM HIỂU VỀ BỆNH UNG THƯ
NHÓM BỆNH KHÁC

Điều trị Ung thư dạ dày bằng phương pháp châm cứu và giác

5/9/2014 2:24:49 AM - Lượt xem: 1482
Điều trị Ung thư dạ dày bằng phương pháp châm cứu và giác

Điều trị Ung thư dạ dày bằng phương pháp châm cứu và giác

1.    Kỹ thuật Châm cứu điều trị Ung thư dạ dày

Các huyệt châm: Nội quan, Túc tam lí, Âm lăng tuyền, Trung quản, Thái xung, Can du, Vị du, Tì du. Nội quan, châm thẳng 1 thốn, dùng tả pháp vê tròn tay làm cho cảm thấy kim phóng tán đến cổ tay và ngon tay. Châm vào Túc tam lí. Âm lăng tuyền 2 thốn, dùng tả pháp nâng cắm, làm cho cảm thấy kim phóng truyền xuống bộ phận mắt cá chân. Châm thẳng vào Trung quản khoảng 2-3 thốn, dùng tả pháp hô hấp bổ tả, để cho rốn và bụng mỏi tức là vừa. Châm thẳng vào Thái xung khoảng 1 thốn, dùng tả pháp vê xoay làm cho kim như là truyền xuống tận ngón chân. Căn cứ vào bệnh tình để tiến hành, những thủ pháp nói trên 1-3 phút. Các huyệt Can du, Vị du, Tì du đều chạm mạnh ngay vào cột sống, độ sâu khoảng 1 thốn, làm cho có cảm giác như kim xuyên xuống trước ngực, dùng tả pháp vê xoay tay, Những huyết nói trên chia ra 2 nhóm, ban sáng và ban chiều thay nhau sử dụng.

2.    Kỹ thuật Giác điều trị Ung thư dạ dày

Các huyệt giác: Can du, Thận du, Tì du, Cách du, cho lửa vào ống giác nhằm đúng huyệt vị để giác, cho lửa vào trong ống giác rồi nhanh chóng úp chụp lên huyệt vị đã chọn để giác, mỗi ống giác để nguyên 15 phút, cách 1 ngày giác 1 lần. 10 lần là 1 liệu trình, nghỉ trong thời gian dài rồi lại ứng dụng.

(Bấm vào đây để nhận mã)