TÌM HIỂU VỀ BỆNH UNG THƯ
NHÓM BỆNH KHÁC

Chẩn đoán và mục đích chữa Ung thư bằng Nam Y Đạo Pháp

1/2/2014 12:58:43 AM - Lượt xem: 1977
Nam Y chẩn đoán ung thư bằng thất chẩn và Mục đích chữa ung thư của Nam Y Đạo Pháp

Nam Y chẩn đoán ung thư bằng thất chẩn
- Nam Y lấy chẩn đoán của y học hiện đại làm chuẩn mực, đó là chẩn thứ nhất.
- Sau đó xác định tiếp tục bằng tứ chẩn của Đông Y để xác định các rối loạn thuộc bát cương: âm, dương, hàn, nhiệt, biểu, lý, hư, thực.
- Bằng đo nhiệt độ tỉnh huyệt thăm dò các chức năng hoạt động của các kinh mạch và phủ tạng, đó là chẩn thứ sáu.
- Bằng quy luật sinh học để xác định gốc gác căn nguyên của quá trình ung thư, phân biệt vấn đề nặng, nhẹ, sai, đúng của các chẩn đoán trên, đó là chẩn thứ bảy.
Tóm lại, chẩn đoán chắc chắn ung thư bằng thất chẩn để quá trình chữa trị tránh được các thăm dò độc hại như chụp cắt lớp vi tính CT scan và cộng hưởng từ có tiêm cản quang, PET CT…

Mục đích chữa ung thư của Nam Y Đạo Pháp
Nam Y coi các tổ chức lạ trong cơ thể được chẩn đoán là “lành tính” hay “ác tính” gần như giống nhau – tức là dị vật không được tồn tại và phát triển trong cơ thể. Vì các khối u dù đã được chẩn đoán là lành vẫn lấy năng lượng của cơ thể để sống và phát triển. Đó là các tổ chức ăn bám phải được loại bỏ. Mặc dầu các tổ chức lạ lành tính được cơ cấu bằng các tế bào gần như lành vì nếu các tế bào lành hoàn toàn thì không tập hợp hình thành tổ chức lại.
Căn cứ vào quy luật tự nhiên của mọi sinh vật sống, từ các vi khuẩn đến các tổ chức sinh vật phức tạp như cơ thể con người, đều có khả năng loại dị vật ra khỏi tổ chức sống của mình. Trải qua quá trình thích nghi và tiến hóa lâu dài, các tổ chức và bộ phận cơ quan không cần thiết của cơ thể bị tiêu biến đi và các cơ quan cần thiết cho hoạt động sống được phát triển và kiện toàn. Như vậy, tế bào lạ hay tổ chức lạ không thể tồn tại trong một cơ thể khỏe mạnh hoàn hảo. Việc phục hồi khả năng loại dị vật của cơ thể chính là mục đích và nguyên tắc loại u lành tính và u ác tính – ung thư ra khỏi cơ thể của Nam Y.

(Bấm vào đây để nhận mã)