TÌM HIỂU VỀ BỆNH UNG THƯ
NHÓM BỆNH KHÁC

Bí quyết xoa bóp, bấm huyệt điều trị ung thư dạ dày

5/11/2014 3:13:46 AM - Lượt xem: 1654
Bí quyết xoa bóp, bấm huyệt điều trị ung thư dạ dày

Bí quyết xoa bóp, bấm huyệt điều trị ung thư dạ dày

Chọn các huyệt xoa bóp, bấm ấn: Trung quản, Chương môn, Kỳ môn, Nội quản, Túc tam lí, Công tôn, Thái xung, Can du, Đảm du, Tì du, Vị du.
Thủ pháp thường dùng: Dùng 1 ngón tay miết đẩy ấn, day, xoa.

Phương pháp:
-    Người bệnh nằm ngửa, 2 khuỷu tay gập cong xuống. Thầy thuốc ngồi ở bên phải bệnh nhân. Trước hết lấy một ngón tay dùng phương pháp miết đẩy để miết đẩy ở huyệt Trung quản trong 5 phút. Rồi lại dùng phương pháp xoa day để xoa day ở bộ phận khoang dạ dày trong 15 phút.
-    Theo thế trên, ven theo kẽ sườn lấy 1 ngón tay trị liệu bằng phương pháp miết đẩy.
Từ trên xuống dưới làm từng khe xương sườn một bằng liệu pháp đó, bắt đầu từ đường chính giữa trở đi, đầu tiên miết đẩy ở mé bên trái, rồi lại chuyển sang miết đẩy ở bên phải, thời gian miết đẩy khoảng 5 phút.
-    Theo thế miết đẩy trên, lấy ngón tay cái dùng phương pháp ấn xoa, lần lượt ấn xoa, day ở các huyệt Chương môn, Kì môn, Nội quan, Túc tam lí, Công tôn, Thái xung cả bên trái lẫn bên phải, mỗi huyệt làm trong 1 phút.
-    Người bệnh ung thư dạ dày nằm sấp, thày thuốc ngồi ở bên cạnh thân mình họ. Dùng một ngón tay miết đẩy hoặc dùng ngón tay cái ấn, day lần lượt tại các huyệt Can du, Đảm du, Tì du, Vị du, mỗi lần thao tác 1 phút, sau đó dùng tiểu Ngư tế (ô-mô-út bàn tay) xát thật nóng vào các huyệt đó.
-    Nguyên tắc trị liệu: Làm cho mạnh tì hòa vị, lí khí chỉ thống.

(Bấm vào đây để nhận mã)