TÌM HIỂU VỀ BỆNH UNG THƯ
NHÓM BỆNH KHÁC

Nam Y nghiên cứu và chữa ung thư

Những lý luận riêng của Nam y về phương pháp điều trị ung thư. Giúp người bệnh phục hồi sức khỏe, nâng cao miễn dịch và kéo dài thời gian sống.

Thế mạnh châm cứu của Nam Y

11/25/2015 1:21:19 AM

Thần châm là thế mạnh châm cứu của Nam Y. Môn phái này tôn trọng mọi sự phát hiện cổ và tân về huyệt mạch của châm cứu nguyên thủy, nhưng không lệ thuộc vào những cơ chế giải thích về huyệt mạch của châm cứu nguyên thủy, mà ứng dụng hai đặc tính sinh học cơ bản nhất của cơ thể là phản ứng tự vệ và không dung nạp dị vật để xây dựng nên trường phái châm cứu của mình. Thần châm có ứng dụng to lớn trong việc chữa các bệnh ung bướu theo cơ chế tập trung năng lượng nội sinh để loại bỏ dị vật ra khỏi cơ thể.

Nam y nghiên cứu và chữa ung thư (Kết luận)

1/2/2014 1:16:39 AM

Tiêu chuẩn khỏi bệnh của Nam Y hiểu theo đúng nghĩa là bệnh nhân hết u bướu, hết các rối loạn chuyển hóa, các chỉ số sinh hóa, huyết học, miễn dịch tế bào trở lại mức bình thường cho phép.

Phương pháp chữa Ung thư bằng Nam y

1/2/2014 1:10:44 AM

Đơn thuốc cho bệnh nhân ung thư được điều động theo phương Kỳ Môn Y Pháp.

Chẩn đoán và mục đích chữa Ung thư bằng Nam Y Đạo Pháp

1/2/2014 12:58:43 AM

Nam Y chẩn đoán ung thư bằng thất chẩn và Mục đích chữa ung thư của Nam Y Đạo Pháp

Nguyên nhân gây bệnh ung thư từ tác động của môi trường

11/12/2013 11:01:26 AM

Môi trường bao gồm tất cả các thông số và yếu tố hiện hữu của trời và đất. Trên trời có Mặt Trời, Mặt Trăng và các vì tinh tú hoạt động trong trật tự vô cùng vô tận của vũ trụ. Dưới mặt đất có núi, sông, biển, cây cỏ, sinh vật và con người. Các thông số ấy luôn luôn biến động không ngừng tạo ra các điều kiện sinh sống của tất cả các sinh vật từ cây cỏ, động vật đến con người. Trong quá trình sinh sống và phát triển, con người, động vật, cây cỏ cũng tác động ngược trở lại môi trường làm cho đất trời thay đổi.
Hiện tại có: 5 bản ghi.