TÌM HIỂU VỀ BỆNH UNG THƯ
NHÓM BỆNH KHÁC

Chữa ung thư não và thần kinh theo Nam Y Đạo Pháp

Tổng kết các bệnh nhân ung thư não từ 2005 đến 2010

1/2/2014 1:37:22 AM

Các bệnh ung thư não có thể được chữa trị bằng Nam Y đối với u thần kinh, u thân não đến khi khỏi bệnh hoàn toàn.

Nam Y chữa ung thư não và thần kinh

11/12/2013 11:09:53 AM

Tất cả những bệnh nhân bị ung thư não thần kinh đều được chẩn đoán chắc chắn từ các bệnh viện khu vực hay trung ương và ở các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành trước khi tìm đến cơ sở Nam Y Đạo Pháp xin được chữa trị.
Hiện tại có: 2 bản ghi.